Preinscripció Cicles Formatius 2019

Com fer la sol·licitud?

Per a la preinscripció, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un formulari de sol·licitud electrònica, disponible al web del Departament d’Educació. El tutor legal (si l’alumne és menor d’edat) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat o faci els 18 anys durant l’any 2019) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació al centre.

Les persones a les quals no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada podran utilitzar el formulari emplenable disponible al web del Departament d’Educació, enviant-lo per Internet mitjançant aquest web. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del document que genera l’aplicació informàtica, signat, junt amb la documentació oportuna.


Més informació sobre el procediment

 

Calendari de preinscripció i matrícula dels CF de Grau Mitjà

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 21 de maig.

Matrícula ordinària (preinscrits amb plaça assignada): del 9 al 15 de juliol.

Ampliació de sol·licituds (2ª fase d’admissió): 2 i 3 de setembre.


Documentació i criteris de prioritat
Sol·licitud de preinscripció Grau Mitjà

 

Calendari de preinscripció i matrícula dels CF de Grau Superior

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de maig al 5 de juny.

Matrícula ordinària (únic període): del 18 al 23 de juliol


Documentació i criteris de prioritat
Sol·licitud de preinscripció Grau Superior

 

Horari de Secretaria

  • Dilluns i dimecres de 9 h. a 12 h i de 16 h a 19 h.
  • Dimarts, dijous i divendres de 9 h. a 13 h.