Cuadros de amor y humor, al fresco


Adaptació de l’obra de José Luis Alonso de Santos realitzada pels alumnes de l’optativa de cinema de 2n d’ESO i dirigida per la professora Sonia Sendra.