ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d’Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d’admissió. Cliqueu a informacio_reconeixement per accedir-hi.

Calendari de la 1a CONVOCATÒRIA

 • Calendari de la Fase d’Assessorament. Cliqueu aquí per accedir-hi.

1a part – FASE d’ASSESSORAMENT

Els apartats de la Fase d’Assessorament aniran sortint publicats tal com disposa el calendari d’aquesta fase.

1. Sol·licitud al Servei d’Assessorament

 • Període: del 21 de setembre al 30 d’octubre de 2020
 • Formes de realitzar la sol·licitud:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 h a 15:00 h)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: ies-manuel-sales@xtec.cat. Cal indicar a l’assumpte de l’email:  “Sol·licitud Assessorament”.
 • Documentació que cal presentar:
  • Full de Sol·licitud al Servei d’Assessorament.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s’acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d’Assessorament.
  • Les Sol·licituds al Servei d’Assessorament es realitzen per FAMÍLIES PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS.  A l’apartat d’OFERTA DE PLACES CURS 2020-2021 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l’assessorament del cicle formatiu Sistemes Microinformàtics i Xarxes, no haurà indicar el nom d’aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest serà la de Informàtica i Comunicacions.
  • Un cop finalitzat el termini de sol·licituds al Servei d’Assessorament es publicarà la “Llista provisional de persones admeses i en plaça de reserva”, concretament el dia 2 de Novembre de 2020.

2. Llista provisional de persones admeses al Servei d’Assessorament

 • Data: 2 de novembre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

3. Reclamacions a la llista provisional de persones admeses al Servei d’Assessorament

 • Període: 3, 4 i 5 de novembre de 2020
 • Formes de realitzar la reclamació:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 h a 15:00 h)
  • Enviant el full de reclamació a la següent adreça electrònica: ies-manuel-sales@xtec.cat. Cal indicar a l’assumpte de l’email:  “Reclamació Sol·licitud Assessorament”.
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos el Formulari oficial de reclamació a la Sol·licitud d’Assessorament.
 • Notes a tenir en compte: no s’atendrà cap reclamació presentada fora del termini establert i tampoc si no es presenta en el formulari oficial

4. Llista definitiva de persones admeses al Servei d’Assessorament

 • Data: 6 de novembre de 2019
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

5. Reunió informativa, amb caràcter obligatori, per a les persones admeses al Servei d’Assessorament d’FP

 • Data:  11 de novembre de 2020 (dimecres)
 • Hora:  19:00 h
 • Lloc: Sala d’actes José Córdoba (situada a la planta baixa)
 • Nota important:  Les persones aspirants al Servei d’Assessorament que no assisteixen a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins a la propera convocatòria, la qual s’iniciarà al mes de febrer de 2020.
 • Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment relacionada amb la reunió informativa ens podeu enviar un email a la següent adreça electrònica: ies-manuel-sales@xtec.cat.  Indiqueu a l’assumpte del correu electrònic:  Reunió informativa Assessorament

6. Inscripció, pagament i presentació de la documentació

 • Període: del 11 al 18 de novembre de 2020 (tots dos inclosos)
 • Formes de realitzar la inscripció i pagament:
  • Presencialment, a la Secretaria de l’Institut (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 h a 15:00 h)
  • Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça electrònica: ies-manuel-sales@xtec.cat. Cal indicar a l’assumpte de l’email:  “INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ASSESSORAMENT”.
 • Documentació que cal presentar:
  • Full d’INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ASSESSORAMENT.  Cliqueu aquí per descarregar-vos aquest imprès.
  • Fotocòpia del DNI o document equivalent.
  • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu públic establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Cliqueu  aquí per descarregar-vos aquest document.
 • Formes de realitzar el pagament:
  • En efectiu o metàl·lic, quan porteu tota la documentació a la Secretaria de l’Institut.
  • Si desitgeu efectuar el pagament mitjançant una transferència bancària, cal que envieu un email a la següent adreça electrònica: ies-manuel-sales@xtec.cat. Tot seguit us facilitaríem el nostremailto:serveiarfp@iesebre.com núm. de compte corrent.
  • NOTA IMPORTANT: Independentment de la modalitat de pagament escollida, caldrà sempre que ens envieu el full de pagament.
 • NOTES A TENIR EN COMPTE:
  • NO s’acceptarà cap inscripció lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari de la Fase d’Assessorament.
  • Un cop finalitzat el termini d’inscripció i pagament al Servei d’Assessorament es publicarà la “Llista definitiva de persones admeses al Servei d’Assessorament”, concretament el dia 23 de novembre de 2020.

7. Llista definitiva de persones admeses al Servei d’Assessorament un cop realitzada la inscripció i pagament

 • Data: 23 de novembre de 2020
 • Cliqueu aquí per descarregar-vos la llista.

8. Període de sessions del Servei d’Assessorament d’FP

 • Període: del 22 de novembre al 18 de desembre de 2020
 • Lloc: Institut Manuel Sales i Ferré (Av. Les Escoles 6).
 • Nota a tenir en compte: Normalment aquest període consta de tres sessions d’Assessorament per a totes les persones aspirants que vulguin completar tot el procés.  Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email o trucarà a cada aspirant per a concretar l’horari d’aquestes sessions.