Instal·lacions

L’edifici actual es va inaugurar el curs 1985-1986 per a uns estudis diferents dels d’ara. Des d’aleshores s’ha anat adaptant l’edifici, les aules i els diversos espais a les necessitats educatives de cada moment, sobretot pel que fa a l’equipament tecnològic, esportiu i a la creació d’espais per al creixement personal.

Les instal·lacions i dotacions actuals són:

 • 22 aules amb equipament informàtic: canó i pissarra digital interactiva.
 • 1 Sala de professors
 • 1 Aula SIEI (Suport Intensiu per a l’Educació Inclusiva)
 • 1 Laboratori de Física i Química
 • 1 Laboratori de Ciències naturals.
 • 1 Taller de tecnologia, amb equipament informàtic i canó de projecció.
 • 1 Biblioteca amb canó de projecció i pissarra digital.
 • 1 Gimnàs i accés al pavelló de Can Violí
 • 2 Pistes esportives
 • 1 Pati amb bosc
 • 1 Cantina-menjador amb cuina pròpia
 • 3 Àrees de treball per als professors
 • 1 Sala d’actes amb equipament informàtic i escènic
 • 4 Sales de reunions i d’entrevistes
 • Accés Wi-FI a tot el centre.