Grup de treball adreçat a secundària en general.

Es pretén sistematitzar les pràctiques de laboratori a l'educació secundària.

Curs de centre 2011-12.
Durada 25 hores.
Sessions presencials (10 hores).
Professor Ramon Bergada.
Horari: Dimarts de les 17:15h a les 19:45h
Dates: 8, 15, 29 de novembre i 20 de desembre.