Títols i certificacions

Expedició de títols

Preus ordinaris:

  • ESO: gratuït
  • Batxillerat LOE: 66,90€

Hi ha bonificació del 50% de l’import per:

  • Famílies monoparentals
  • Famílies nombroses de categoria general

Hi ha exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • adolescents en acolliment familiar.

 

Cal aportat documentació que ho justifiqui.

 

(*)Aquests preus es modifiquen anualment amb la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Preus actualitzats per a l’any 2017

Certificacions

Per demanar una certificació cal passar personalment per la Secretaria.

Certificats acreditatius de complir les condicions d’equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística: Nivell B i C.
Abans de sol.licitar-los seria convenient trucar a la Secretaria per informar-se. Aquests certificats es poden demanar a qualsevol Institut, no cal que sigui on l’alumne ha finalitzat els seus estudis. Els centres privats d’educació secundària i els centres de primaria no els poden expedir.

 

Actualitzat: juliol 2017