Instal·lacions

 
Com és el nostre centre?

L’Institut Gorgs s’ubica en un edifici de planta baixa i dos pisos. Des de l’accés, un porxo marca l’entrada i acompanya directament fins al vestíbul principal. El gimnàs i peces annexes se situen al fons del recinte i formen un conjunt en L agrupat per un porxo. A l’interior de l’edifici principal, la planta s’organitza segons un sistema de passadís al mig amb forats verticals, fet que genera unes vistes verticals i aules a banda i banda. A la planta baixa, la biblioteca i l’aula de tecnologia es tracten com a peces singulars dins el conjunt. La cantina s’ubica al fons de l’edifici, amb fàcil accés des de l’exterior.

També se situen a la planta baixa els espais d’administració com la recepció, la secretaria i els departaments. La resta d’espais (aules comunes, laboratoris, aules específiques, secundària i batxillerat) se situen a les plantes superiors amb l’excepció de l’aula 1, també a la planta baixa. Les façanes est i oest tenen un tancament amb unes lamel·les que actuen com a filtre solar i protecció de vistes directes. Un revestiment de bloc de formigó cobreix la façana del gimnàs amb lames a la part superior.

A les plantes superiors (primera i segona) se situen les aules comunes, laboratoris, aules específiques, secundària i batxillerat. S’hi accedeix a través d’unes escales d’un sol tram ubicades a la zona central o altres de laterals, protegides.

L’edifici disposa d’ascensor i té un accés principal en rampa que garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, la seva accessibilitat, en compliment de la normativa vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

Visita virtual al centre

Lipdub fet pels alumnes de 4rt d’ESO el curs 2010