Consell escolar

El consell escolar està format per representants de l’equip directiu, professorat, alumnat, pares i mares i un representant de l’ajuntament.

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/


Equip directiu:
Jordi Lleonart i Roig (President)
Patrícia Galiana Pulido (Cap d’estudis)
Carme Pascual (Secretària)
Representats del professorat:
Juan Carlos Gavari Starkie
Inmaculada Jurado Gamero
Margarita de Pedro García
Felip Lorenzo Moreno
Oriol Castillo Igea
Marta Rodríguez Taus
Representants de mares i pares dels alumnes:
Alfons Escobosa Fernández
Susana Fernández Bas
Yolanda Prades Izquierdo (AMPA)
Representants dels alumnes:
Mar Mantolán Hidalgo
Joan Vidal Escobosa Olmo
Roger Mogas Griera
Representants del PAS:
Cristina Serra García
Representants de l’Ajuntament
M. José Pérez Martínez