Instal·lacions

Equipaments

  • Laboratoris de ciències experimentals.
  • 2 Aules de tecnologia.
  • 3 Aules d’informàtica.
  • 1 Aula de visual i plàstica.
  • 1 Aula de música.
  • 1 Aula d’idiomes.
  • 1 Biblioteca.
  • 1 Gimnàs.
  • 1 Emissora de ràdio d’ona curta EA3B