Preinscripció i matrícula

Informació de la preinscripció del curs 2021-2022

 

Feu clic per assistir a la Jornada de portes obertes virtual d’ESO

OFERTA de places ESO pel curs 2020-21 20-21

Preinscripció TELEMÀTICA del 13 al 22 de maig

Preinscripció PRESENCIAL del 19 al 22 de maig. Caldrà cita prèvia

 

Cal presentar UNA SOLA SOL·LICITUD indicant, per ordre de preferència, els centres on l’alumne/a vol ser admès/essa, tant públics com a concertats. S’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Presentar més d’una sol·licitud i la falsedat de les dades comporta PERDRE EL DRET D’ESCOLLIR CENTRE.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

  • Original i còpia del llibre de família o document de filiació.
  • Original i còpia del DNI del pare i mare, tutor/a de l’alumne/a.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne/a (Obligatori al fer la matrícula).
  • Original i còpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

(Feu les còpies preferiblement en un o dos fulls)

TÉ PRIORITAT PER SER ADMÈS A L’INSTITUT L’ESTATUT L’ALUMNAT PROCEDENT DE LES ESCOLES: TERESA ALTET, MOSSÈN CINTO, M. MONTESSORI, CA N’ALZAMORA, 25 DE SETEMBRE i ESCOLA DEL BOSC

BAREM GENERAL PER DETERMINAR L’ADMISSIÓ D’ALUMNES