​Segona fase d’admissió als cicles d’FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)

Destinataris: només poden participar en aquesta fase d’admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Vacants:

  • 1r CFPM IC10 – Sistemes microinformàtics i xarxes: 0
  • 1r CFPS ICA0 – Administració de sistemes informàtics en xarxa: 8
  • 1r CFPS ICB1 – Desenv. d’aplicacions multiplataforma (informàtica aplicada a la logística): 16

Procediment:

  • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió (ampliació de les peticions fetes al juliol): del 2 al 6 de setembre de 2021.
  • Publicació d’admesos al centre: 7 de setembre de 2021.

Alumnes assignats:

Llistat alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (segona volta)

ASIX