Direcció

Càrrec Professor/a Email
Director Jordi Amorós direccio@insestatut.cat
Cap d’estudis Sandra Fuentes capestudis@insestatut.cat
Secretari Albert Basart secretari@insestatut.cat
Coord. Pedagògica Montse Abella coordinaciopedagogica@insestatut.cat
Cap d’estudis adjunt Joan Cortés capestudisadjunt@insestatut.cat