Descripció del departament de Visual i Plàstica i Música

Professorat:

Música:

Lluïsa Beltran, cap de departament

Anna Roig

Visual i plàstica:

Antonio Hernandez

Laura Aixalà

Assignatures que imparteixen:

Música:

Crèdit comú a 1r d’ESO

Crèdit comú a 3r d’ESO

Optativa de 4t d’ESO

Optativa de projecte: L’orquestra de l’institut

Treball per projectes a 3r

Tutoria de 3r: Lluïsa

Visual i plàstica:

Dibuix tècnic: 1r i 2n de Batxillerat

Optatives d’Educació Visual i plàstica a 4t d’ESO

Optativa de projecte: Fotografia

Treball per projectes a 1r, 2n i 3r d’ESO

Tutoria de 2n: Antonio Hernández

Tutoria de 1r: Laura Aixalà