Descripció del departament de Ciències de la Naturalesa

Professor/es

Anna Sánchez (Física -Química) . Tutora 3ESOA
Mercè López (Física-Química). Tutora 3ESOD
Núria Janer (Física-Química). Tutora 4ESOE
Òscar López (Física-Química).
Núria Alonso (Biologia-Geologia) Tutora 2ESOB i Responsable d’Escola Verda
Andreu Gascó (Biologia-Geologia) Tutor 1ESOB
Sara Reixach (Biologia-Geologia) Tutora 4ES

Cap de departament
Anna Sánchez

Horaris de Visites amb els tutors:

Per concertar entrevista amb el tutor/a cal enviar correu electrònic o nota en l’agenda al tutor/a o be trucar a l’Institut (93 588 08 58) per demanar dia i hora.