Descripció del departament d’Educació Física

Professorat:

Jordi Alborch (tutor de 1r d’ESO)
Elisa Muriel (tutora de 2n d’ESO)
Artur Ramos (tutor de 3r d’ESO i cap de departament)

Cursos i professors/es:

1r ESO: Jordi Alborch

2n ESO: Elisa Muriel

3r ESO: Artur Ramos

4t ESO: Elisa Muriel

1r de Batxillerat: Artur Ramos

Grup EINA: Artur Ramos

Optativa d’iniciació al triatló: Elisa Muriel, Jordi Alborch  i Artur Ramos

Llibres que s’utilitzen:

1r ESO: Apunts i quadern d’exercicis proporcionats pel professor de manera telemàtica

2n ESO: Apunts i quadern d’exercicis proporcionats per la professora de manera telemàtica

3r ESO: Apunts i quadern d’exercicis proporcionats pel professor de manera telemàtica

4t ESO: Apunts i quadern d’exercicis proporcionats per la professora de manera telemàtica

1r de Batxillerat: Apunts i quadern d’exercicis proporcionats pel professor de manera telemàtica