Pla d’atenció a la diversitat i de competències bàsiques

 

Objectiu: Millorar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i l’atenció a la diversitat

Actuacions

  • Informatitzar de forma coordinada les programacions departamentals al moodle.
  • Continuar les Pràctiques de Comunicació per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
  • Atenció individualitzada de l’alumnat amb dificultats.
  • Atendre la diversitat d’alumnat

Responsables: Sra. Rosana Berenguer i Sra. Montse Puig