Pla d’acollida

 

Objectiu: Millorar l’acollida del professorat i de l’alumnat nouvingut

Actuacions:

  • Seguiment i acompanyament del professorat nou
  • Atenció a l’alumnat nouvingut
  • Iniciació de les «parelles lingüístiques»

Responsable: Sra. Montalbà Bori.