Pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica i professional

 

Objectiu: Millorar l’acció tutorial individualitzada i l’orientació i inserció professional

Actuacions:

  • Fer un seguiment de les entrevistes individuals i familiars dutes a terme en les tutories.
  • Millorar l’atenció i l’orientació individual.
  • Impartir la Cultura i els valors ètics i la Gestió del Treball i la convivència.
  • Promoure activitats orientades al futur de l’alumnat

Responsables: Sra. Elena Martinez i la Sra. Mònica Sandoval.