Calendari del curs

 CALENDARI del curs 2019-2020


Inici de curs: 
12 setembre de 2019 inici de les classes a l’educació secundària obligatòria i batxillerat.

Vacances d’hivern: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020.

Vacances de primavera: del 4 al 13 d’abril de 2020.

Final de curs: 19 de juny de 2020.

Festes de lliure disposició acordades pel Claustre i el Consell Escolar del centre: dilluns 4 de novembre 2019, dilluns 24 de febrer ide 2020 i dijous 30 d’abril de 2020.