Activitats de reforç pels alumnes del grup flexible de segon d'ESO.