Tutoria entre iguals (TEI)

Què és?
Una estratègia educativa per a la convivència escolar, dissenyada inicialment com a una mesura pràctica contra la violència i l’assetjament escolar, té un caràcter institucional, i implica a tota la comunitat educativa. És un recurs important en el procés de participació, conscienciació, prevenció i desenvolupament de programes d’intervenció sobre convivència en el centre educatiu. Pot adaptar-se com una mesura contra la desmotivació i el fracàs, no únicament curricular, sinó també personal i social.

Objectius:
– Facilitar el procés d’integració dels nous alumnes (primer de secundària) al centre educatiu.
– Tenir un referent, (tutor-a) alumnes de tercer de secundària per afavorir la integració, l’autoestima i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconegudes.
– Compensar el desequilibri de poder i de forces, sempre presents a l’assetjament, entre agressor i víctima, des d’una perspectiva preventiva i disuassòria.
– Cohesionar la comunitat educativa del centre i integrar i desenvolupar la Tolerància Zero com un tret d’identitat.

Implicacions:
– Implicació institucional del centre ( Polítiques i recursos)
– Implicació de tutors –optatiu- ( tercer d’ESO)
– Implicació d’alumnes tutoritzats ( primer d’ESO)
– Implicació de professorat ( com a mínim els tutors)
– És necessària una coordinació ( Equip TEI: format per l´Equip directiu, els coordinadors de nivell i les psicopedagogues)

Característiques i desenvolupament:

 • Els alumnes de tercer d’ESO són tutors (de forma voluntària), dels alumnes que acaben d’arribar al centre.

 • L’assignació de tutors i autoritzats s’assigna per part dels professors tenint en compte les característiques dels alumnes de tercer i els informes dels alumnes de primer (traspàs d’informació de primària a secundària)

 • Durant la primera setmana de classe els alumnes tutors reben una formació específica per part del coordinador del programa sobre les característiques generals de la seva tutoria i la relació que tenen sobre la convivència i l’assetjament escolar.

 • Reunions tutories entre iguals:

  • Formals:

   • Entre alumnes,una vegada al trimestre si s’escau.

   • Tutors i coordinador, una vegada al trimestre, depenen de la planificació del projecte i del centre, sempre que sigui necessari davant d´una situació de conflicte.

   • Amb els pares i mares del alumnant, a les reunions d´inici de curs.

  • Informals:

   • És la part important del projecte. En els espais i temps no lectius ( patis, entrades , sortides, passadissos, canvis de classe…). Son les més efectives i la base del projecte.

 • Les tutories estan incloses al currículum de l’alumne de segon cicle de secundària.

  • Carnet TEI

  • Acte institucional de nomenament de tutor

  • Diploma del centre educatiu sobre la feina de tutor feta.