Producció digital de la comunitat educativa

En aquesta pàgina us mostrem un recull de les produccions digitals que s’utilitzen a l’aula per aconseguir l’assoliment de les competències per part de l’alumnat.

1r ESO

Blog de castellano: http://www.lahojadelfresno.com/

Edpuzzle de Visual i Plàstica: https://quizlet.com/262825109/dibuix-tecnic-educacio-visual-i-plastica-flash-cards/

Kahoot de Visual i Plàstica: https://kahoot.it/challenge/0534250

Kahoot sobre metalls i plàstics: https://play.kahoot.it/#/k/1069fc6d-7fa9-44f2-85f6-5fd9ec89d937

Kahoot sobre les propietats dels materials d’ús tècnic: https://play.kahoot.it/#/k/1a8b15ad-bae5-4fea-8389-127485dbb0d9

Qüestionari sobre la fusta: https://play.kahoot.it/#/k/2116535e-4baa-4103-a485-bf311f57d303

Procés d’acotació en dibuix tècnic: https://play.kahoot.it/#/k/dc8adb9d-faca-47cd-8a49-0a447b6ef4d8

Les eines del taller: https://play.kahoot.it/#/k/6773beb5-2f77-4ed6-9b5b-63ee3ce2a207

Prezi sobre les eines del taller: http://prezi.com/fc2uqljxky-m/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Escola verda (cal accedir com a visitant): http://agora.xtec.cat/ies-eltiller/moodle/course/view.php?id=3082

Grècia antiga: https://sites.google.com/a/xtec.cat/grecia-antiga/

Quizlet Grècia antiga: https://quizlet.com/263226541/grecia-antiga-flash-cards/

Eines: https://quizlet.com/263415907/eines-del-taller-de-tecnologia-1-flash-cards/

Eines: https://quizlet.com/260417360/eines-del-taller-de-tecnologia-2-flash-cards/

 

2n ESO

Blog de castellano: http://www.lahojadelfresno.com/

Vocabulario de Internet y gentilicios: https://play.kahoot.it/#/k/e189a536-7d3c-472d-b806-0ee94e554b97

Les forces i les màquines: https://quizlet.com/_4b9m4w

El moviment: https://quizlet.com/_4lmle8

Forces i moviments a l’univers: https://play.kahoot.it/#/?quizId=9574b0bf-66d6-46fa-a213-1e54bf2dc08c

 

3r ESO

Quizlet sobre estadística: https://quizlet.com/_4cllnm

Thatquiz sobre estadística: https://www.thatquiz.org/ca/practicetest?10w7efihy1pt2u

Màquines simples: https://quizlet.com/262985541/formules-de-les-maquines-simples-flash-cards/

Màquines simples: https://quizlet.com/262987745/mecanismes-maquines-simples-definicions-i-conceptes-flash-cards/

 

4t ESO

Romanticismo: https://view.genial.ly/5a3f911002a5b1052c606269/romanticismo

Creació digital: https://edpuzzle.com/media/5ab145d980a8444130fcdb9d

Ciències Socials i Història: https://sites.google.com/a/xtec.cat/ccss-4eso-el-til-ler/?pli=1

Literatura hispanoamericana: https://play.kahoot.it/#/k/d17ae9e9-e222-4a15-af83-bb65fe977a1f 

Genial·ly: Literatura hispanoamericana: https://view.genial.ly/5ae8a3b44a89652667e940f3/literatura-hispanoamericana

Pneumàtica i hidràulica: https://play.kahoot.it/#/k/cb2f32da-c477-45d4-8d61-416ee93b8d52

Electrònica digital: https://play.kahoot.it/#/k/db778886-1e05-47e1-84e9-dc73c4272aac

Electrònica analògica: https://play.kahoot.it/#/k/10ca2964-74ee-4a19-9e81-7eb54142675a

Comunicacions i xarxes: https://play.kahoot.it/#/k/11e35d3e-7c48-405a-a112-70f5926e03fb

L’habitatge: https://play.kahoot.it/#/k/72ae566b-93c2-4a1b-904e-5ed77c310934

Prezi Electrònica digital: http://prezi.com/eqbn6buwrhov/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Genially circuit pneumàtic: https://view.genial.ly/5ac622da11129b45a4acdd63/imagen-interactiva

Qüestionari sobre el sistema de els components d’un sistema pneumàtic en la fase de producció i condicionament: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB3hBNnpt8tajWvuJT8GCFP2-fe-iGAUxjecC0RhZqwpYYmw/viewform

Quizlet electrònica analògica: https://quizlet.com/join/V69Ue9JA6 

 

Etapa ESO en general: 

Educaplay: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3532896/la_b_v_y_la_h.htm

Tipo de textos (1): https://view.genial.ly/5a7756de7224be14bc958d98/tipos-de-textos