Equips docents 2018-19

1r d’ESO

PROFESSORAT

ASSIGNATURA

Ruth Romero CAS Castellà 1r A, B i C
Anabel Martínez  CAT Català 1r A, B i C
Montse Sánchez (tutora 1r B)  EF  E. física 1r A, B i C
Maria Gómez  IDI  Anglès 1r A, B i C
Núria Cabezos IDI  Alemany (optativa)
Josep Beltrán MAT  Matemàtiques 1r A, B i C
 Ricard Planas (cotutor 1r A) TEC  Tecnologia 1r A, B i C
 Olga Valenzuela MÚS  Música 1r A, B i C
 Gabriel Sáez (tutor 1r C) NAT  C. Naturals 1r A, B i C
Montse Camps (coordinadora) ORI Cultura i Valors 1r A, B i C
Teresa Torras REL Religió
Eva Piñol (tutora 1r A) SOC Socials 1r A, B i C
Mariano Cabellos VP Visual i Plàstica 1r A, B i C
Ricard Planas TEC Impressora 3D
Eva Piñol Optativa 2n quadrimestre
Montse Camps Optativa 1r i 2n quadrimestre
Inmaculada Benedico Optativa 1r quadrimestre
Jordi Sánchez Optativa 2n quadrimestre
Olga Valenzuela Optativa 1r i 2n quadrimestre

   2n d’ESO

 PROFESSORAT

 

ASSIGNATURA

 Maria Garcia CAS Castellà 2n A
 Nuria Martínez CAS  Castellà 2n B, C
 Anna Ros CAT Català 2n A, B i C
 Guillem Sartorio IDI  Alemany (optativa)
 Inmaculada Benedico EF  Educació física 2n A, B i C
Elisa Sala MAT Matemàtiques 2n A i C
Josep Beltrán (tutor 2n B) MAT Matemàtiques 2n B
Núria Cabezos IDI Anglès 2n A, B i C
Olga Valenzuela (tutora 2n C) MÚS Música 2n A, B i C
Agnès Molons (cotutora 2n A) NAT  Física i Química 2n A i C
David Garcia NAT Física i Química 2n B
Montse Camps ORI Cultura i valors 2n A, B i C
Teresa Torras (tutora 2n A) SOC Socials 2n A
Teresa Torras REL Religió
Pere Galobardas (coordinador i cotutor) TEC Tecnologia 2n A, B i C
Montse Fita SOC Socials 2n B i C
Inmaculada Benedico Optativa 1r i 2n quadrimestre
Montse Camps Optativa 1r i 2n quadrimestre
Jaume Ferreres Optativa 1r i 2n quadrimestre
Gabriel Sáez Optativa 1r quadrimestre
Mariano Cabellos Optativa 1r i 2n quadrimestre
David Garcia Optativa 2n quadrimestre

3r d’ESO

PROFESSORAT

ASSIGNATURA

Maria Garcia CAS Castellà 3r A, B i C
Míriam Farelo CAT Català 3r A, B i C
Guillem Sartorio IDI Alemany 2n quadrimestre
Guillem Sartorio CLA Cultura clàssica 1r quadrimestre
Jordi Sánchez (cotutor 3r B) EF Educació física 3r A, B i C
Maria Gómez (cotutora 3r C)  IDI Anglès 3r C
Lucía Martínez (tutora 3r A)  IDI Anglès 3r A i B
Camil Peris MAT Matemàtiques 3r B
Ricard Balagué MAT Matemàtiques 3r A i C
Francesco Morena (tutor 3r C) TEC Tecnologia 3r A, B i C
Joan Gahete (coordinador) NAT Biologia 3r A, B i C
M. Ángeles García NAT Física i química 3r A, B i C
Eva Piñol SOC Socials 3r A
Joan Manel Cruz ORI Cultura i valors 3r A, B i C
Teresa Torras REL Religió
Coral Salgado (tutora 3r B) SOC Socials 3r B i C
Mariano Cabellos VP Visual i plàstica 3r A, B i C
Carme Bosch IDI Optativa 2n quadrimestre
Camil Peris Optativa 1r quadrimestre
M. Ángeles Garcia Optativa 1r i 2n quadrimestre
Eva Piñol Optativa 2n quadrimestre
Joan Manel Cruz Optativa 1r i 2n quadrimestre
Pere Galobardas Optativa 2n quadrimestre
Prof. Economia Optativa 1r quadrimestre

   4t d’ESO

 PROFESSORAT

 

ASSIGNATURA

 Nuria Martínez (cotutora 4t C) CAS Castellà 4t B i C
Maria del Mar Miras CAS Castellà 4t A
Héctor Cabrera (tutor 4t B) CAT Català 4t B
Montse Pujol CAT Català 4t A i C
Guillem Sartorio CLA Llatí (franja 2)
Guillem Sartorio IDI Alemany (franja 1)
Inmaculada Benedico EF Educació física 4t A, B i C
Carme Bosch (cotutora 4t A) IDI Anglès 4t A, B i C
Camil Peris (tutor 4t C) MAT Matemàtiques 4t A, B i C
Francesco Morena TEC Informàtica (franja 1 i franja 3)
David Garcia NAT Biologia (franja 2)
Agnès Molons NAT Física i química (franja 3)
Joan Manel Cruz (coordinador) ORI Cultura i vaklors 4t A, B i C
Teresa Torras REL Religió
Francesc Isern (tutor 4t A) SOC Socials 4t A, B i C)
Coral Salgado SOC Economia (franja 3)
Jaume Ferreres SOC Economia (franja 1)
Pere Galobardas TEC Tecnologia (franja 2)
Ricard Planas TEC Tecnologia (franja 3)
Ricard Planas TEC Informàtica (franja 1)
Joan Duran TEC
Mariano Cabellos VP Visual i Plàstica (franja 1 i 2)
Gabriel Sáez NAT Biologia (franja 1)

1r de BAT

PROFESSORAT

 

ASSIGNATURA

Maria Garcia CAS Castellà
Montse Pujol CAT Català
Guillem Sartorio CLA Llatí
Inmaculada Benedico EF Educació Física
Toni Llacay SOC Filosofia, Psicologia i Sociologia
Carme Bosch IDI  Anglès
Ricard Balagué MAT Matemàtiques i Matemàtiques CS
David Garcia NAT Ciències per al món contemporani
Pere Galobardas TEC Tecnologia industrial
Joan Gahete NAT Biologia
M. Ángeles Garcia NAT Física
Agnès Molons NAT Química
Eva Piñol SOC Història del món contemporani
Jaume Ferreres ECO Economia
Montse Fita (coordinadora)

   2n de BAT

 PROFESSORAT

 

ASSIGNATURA

 Maria del Mar Miras CAS Castellà 2n A i B
 Montse Pujol CAT Català 2n A i B
Guillem Sartorio CLA Llatí i Alemany
Toni Llacay (tutor de 2n BAT B) SOC Filosofia 2n A i B i Economia
Carme Bosch IDI Anglès 2n A i B
Elisa Sala MAT Matemàtiques i Matemàtiques CS
Joan Gahete NAT Biologia
M. Ángeles Garcia NAT Física
Agnès Molons NAT Química
Montse Fita (coordinadora) SOC Història 2n A i B i Història de l’Art
Francesc Isern SOC Geografia
Joan Duran TEC Tecnologia industrial
Míriam Farelo CAT Literatura catalana