Organigrama 2018-19

 

                                         EQUIP DIRECTIU
Director Joan Duran
Cap d’estudis Anabel Martínez
Secretària Montse Pujol
Coordinadora pedagògica Anna Ros
COORDINACIONS
1r d’ESO Montse Camps
2n d’ESO Pere Galobardas
3r d’ESO Joan Gahete
4t d’ESO Joan Manel Cruz
Batxillerat Montse Fita
Estada a l’empresa Francesc Isern
Informàtica Francesco Morena
Pràctiques professorat Guillem Sartorio
Projecte emocional Montse Sánchez
Associació d’empresaris Toni Llacay
Estada lingüística Maria Gómez
Ràdio Teresa Torras
Projectes Francesc Isern
Escola verda Gabriel Sáez
Dinamització patis Profes. EF
TIL Anna Ros
Activitats Ruth Romero
Concursos matemàtics Elisa Sala
Riscos laborals Ricard Planas
Ieduca Josep Beltrán
Pla lector Anna Ros/Ruth Romero
CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARIS
Llengües Maria Garcia Educació Física Montse Sánchez
Socials Toni Llacay Idiomes Carme Bosch
Ciències M. Ángeles García Orientació Montse Camps
Tecnologia Pere Galobardas Matemàtiques: Elisa Sala
Arts Mariano Cabellos CCNN (seminari): Agnès Molons
PROFESSORAT DE L’INSTITUT
CC. Experimentals Llengua Catalana Llengua Castellana
Agnès Molons Montse Pujol Nuria Martínez
Joan Gahete Anabel Martínez Maria Garcia
M. Ángeles García Anna Ros Ruth Romero
David García Míriam Farelo M. del Mar Miras
 Gabriel Sáez Héctor Cabrera
Artístic Llengües Estrangeres Tecnologia
Mariano Cabellos Carme Bosch Pere Galobardas
Olga Valenzuela Guillem Sartorio Joan Duran
Psicopedalogogia Núria Cabezos Francesco Morena
Joan Manel Cruz Maria Gómez Ricard Planas
Montse Camps Lucía Martínez
Matemàtiques CC. Socials Educació Física
Elisa Sala Montse R. FIta Montse Sánchez
Josep Beltran Teresa Torres Inma Benedico
Camil Peris Toni Llacay
Ricard Balagué Francesc Isern
Eva Piñol
Coral M. Salgado
             NO DOCENT:
Consergeria: Antonia Giménez i Míriam Pons Horari -> Dilluns a Divendres 8h – 14:40h Dimarts, Dimecres i Dijous 15:30 – 17:30
Secretaria: Eli Comas Horari -> Dilluns a Divendres  8h – 14:30h