Organigrama 2019-20

EQUIP DIRECTIU

Director

Joan Duran

Secretària

Montse Pujol

Cap d’estudis

Anabel Martínez

Coordinadora pedagògica

Anna Ros

COORDINACIONS

1r d’ESO

Montse Camps

Ràdio

Teresa Torras

2n d’ESO

Pere Galobardas

Projectes

Francesc Isern

3r d’ESO

Joan Gahete

Escola verda

Gabriel Sáez

4t d’ESO

Joan Manel Cruz

Dinamització patis

Jaume Ferreres

Batxillerat

Montse Fita

TIL

Anna Ros

Estada a l’empresa

Francesc Isern

Activitats

Ruth Romero

Informàtica

Francesco Morena

Concursos matemàtics

Elisa Sala

Pràctiques professorat

Guillem Sartorio

Riscos laborals

Ricard Planas

Projecte emocional

Montse Sánchez

Ieduca

Francesco Morena

Associació d’empresaris

Toni Llacay

Pla lector

Anna Ros/Ruth Romero

Estada lingüística

Maria Gómez

CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARIS

Llengües

Maria Garcia

Educació Física

Montse Sánchez

Socials

Montse R. FIta

Idiomes

Carme Bosch

Ciències

M. Ángeles García

Orientació

Montse Camps

Tecnologia

Pere Galobardas

Matemàtiques:

Elisa Sala

Arts

Mariano Cabellos

CCNN (seminari):

Agnès Molons

PROFESSORAT DE L’INSTITUT

CC. Experimentals

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Tecnologia

Juan Luis, Gahete Arias Héctor, Cabrera Valera Maria, Garcia Pere Galobardas
M.Angeles, Garcia Crespo Míriam, Farelo González Ricard, González Joan Duran
Agnès, Molons Puig Anabel, Martinez Sanchez Lorena, Menéndez Francesco Morena
Ester, Rubio Montse, Pujol Caimel Ruth, Romero Ricard Planas
Gabriel, Saez Espases Ros, Anna

Artístic

Llengües Estrangeres

Matemàtiques

CC. Socials

Mariano Cabellos Carme Bosch Elisa Sala Montse R. FIta
Olga Valenzuela Guillem Sartorio Pere Matas M. Del Carmen Crespo

Psicopedalogogia

Núria Cabezos Arnau Pou Jaume Ferreres
Joan Manel Cruz Maria Gómez Ricard Balagué Adrià Giró
Montse Camps Carmen Ruiz Educació Física Francisco Isern
Montse Sánchez Eva Piñol
Liliana Ral Teresa Torras

NO DOCENT:

Consergeria

Antonia Giménez i Míriam Pons
Horari ->Dilluns a Divendres 8h – 14:40h Dimarts, Dimecres i Dijous 15:30 – 17:30

Secretaria:

Eli Comas
Horari ->Dilluns a Divendres 8h – 14:30h