PEC (Projecte educatiu de centre)

L’INS D. Perramon té com a missió l’educació integral dels alumnes de 12 a 18 anys de les poblacions de St. Iscle
i Arenys de Munt que optin per realitzar els estudis en el nostre centre.
Per educació integral s’entén el creixement intel·lectual i personal per poder incorporar-se a la societat amb les eines o competències necessàries per afrontar els reptes socials.
El nostre centre es regeix pels principis generals següents:
1.Respecte de drets i deures que deriven…[Llegeix el document…]