Preinscripció i Matrícula Curs 2019-20

Preinscripció ESO del 29 de març al 9 d’abril de 2019
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s’ha de presentar al centre demanat en 1r lloc:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la… Llegeix més»

BMU3

Sol·licitud de reducció matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada.

EMU1

Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada. EMU1

BMU1

Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. BMU1