Consell escolar

 

ÒRGANS UNIPERSONALS
Director-president del Consell Escolar Joan Duran i Ferrer
Cap d’estudis: Anabel Martínez i Martínez
Secretària Montse Pujol i Caimel
 REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
M. Ángeles Garcia i Crespo
Anna Ros i Balagué
Joan Gahete Arias
Pere Galobardas Lloret
Montse R. Fita
REPRESENTANT AMPA
Dulce Díaz Cornejo
REPRESENTANTS PARES I MARES 
Sílvia Vázquez Marquès
Sara Roura Pons
Mònica Martori Valls
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Tònia Vila Paituví
REPRESENTANTS DELS ALUMNES
Emma Oriol Ferrero
Esteve Alonso i Flores
REPRESENTANT DEL PAS
Elisabeth Comas Arteaga