Què és el Treball de Recerca?

 

El Decret 142/2008 sobre el currículum de batxillerat descriu què és el treball de
recerca:
En el batxillerat, l’alumnat ha de consolidar la competència en recerca i saber-la aplicar
en les diferents matèries del currículum. Els procediments relacionats amb la recerca, la
gestió i el tractament de la informació obtinguda i l’exposició de resultats són presents,
doncs, en les matèries del batxillerat i cal que s’exercitin en cadascuna. Atesa la
importància que té el desenvolupament d’aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en
el currículum de l’alumnat figura també la matèria de treball de recerca.
El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l’estudiant pot aplicar i
contextualitzar els seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències
generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió, i també és un recurs per a
l’avaluació de l’alumnat.

En què consisteix el treball de recerca?
El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb
vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat,
amb l’orientació del professorat. Això implica tant la realització d’activitats de laboratori
o de camp com activitats de documentació bibliogràfica.
Quin és l’objectiu del treball de recerca?
L’objectiu del treball és que l’alumnat posi en marxa determinats procediments, i que ho
faci en àmbits de recerca que poden ser diferents d’aquells on els va adquirir,
aprofundint sobre algun tema d’interès que estigui al seu abast. D’aquesta manera,
l’alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o
professional posterior, en les quals hagi d’aplicar diferents procediments, fer
transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar capacitat per organitzar-se
i planificar la feina de manera autònoma.
Quin és el nivell que es demana i fins a quin punt li he de donar prioritat?
En cap cas l’objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous i
homologables a la recerca en àmbits educatius o professionals superiors, sinó que la
finalitat essencial és aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables
que permeti l’aportació personal de l’alumnat i que sigui compatible amb la dedicació
horària dels altres components del currículum.
Sobre quins temes es pot fer el treball de recerca?
El treball de recerca pot emmarcar-se dins l’àmbit d’una matèria o pot ser
interdisciplinari o transversal, de manera que permeti a l’alumnat adquirir una visió
integrada de les diferents àrees del saber.
Es pot fer per parelles?
El treball de recerca té un caràcter individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer
un treball de grup atesa la dinàmica mateixa de la investigació. En aquests casos, quan
es faci el seguiment del treball, caldrà assegurar que cadascun dels membres del grup
assoleix la competència en recerca d’acord amb els objectius plantejats, amb una
avaluació individual de cada alumne/a.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>