Progressió del projecte inicial (segon lliurament)

PROGRESSIÓ DEL PROJECTE INICIAL (segon lliurament)

Al mes de juny de primer de Batxillerat, es demana a l’alumne una revisió del projecte inicial que implicarà una valoració del treball fet fins al moment, un guió o esquema més definit i una reordenació de la temporització, si és necessària. Amb aquesta finalitat, haurà de lliurar una segona tasca al tutor del treball, en les dates previstes al calendari.

La valoració de la progressió del projecte inicial la porta a terme el tutor del treball.

El document s’haurà de lliurar al tutor del treball com a tasca en un document editable en programari lliure (.doc, .docx, .rtf o .odt).

El resultat d’aquesta valoració representarà un 5% de la nota final del treball de l’alumne.

Per a avaluar aquest segon lliurament es tindrà en compte:

  • La quantitat de feina realitzada fins al moment.
  • La coherència i concreció de l’esquema final proposat.
  • La coherència i rigor de la temporització. El fet de no haver-se ajustat al que estava previst al primer lliurament no es considerarà un punt negatiu si s’argumenta coherentment la causa d’aquest desfasament i els criteris de la nova temporització.
  • La correcció formal del document, tant pel que fa als aspectes de redacció i ortografia com pel que fa als aspectes informàtics.

El document que descriu la progressió del projecte inicial haurà d’incloure:

1. Títol del treball

2. Professor tutor

3. Hipòtesi, objectiu o qüestió plantejada al treball

4. Guió actualitzat o índex de continguts

5. Descripció del que s’ha fet fins al moment

6. Descripció del que queda pendent per a fer

7. Revisió de la temporització presentada al projecte inicial:iu, quina és la causa i com queda modificada la

+temporització presentada al projecte inicial:

 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LA PROGRESSIÓ DEL PROJECTE INICIAL

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT (1 punt)

– Informàtica ben utilitzada (títols destacats, utilització de llistes numerades o diferents graus de tabulació).

– Estèticament agradable (1 punt)

PUNTS

– Informàtica molt simple (normalment no existeixen tabulacions que s’han substituït per una pila d’espais en blanc.

– També pot ser títols molt pobres o bé estètica excessivament simple (0,5 punts)

– Informàtica exageradament senzilla.

– Sense títols o separació clara entre les preguntes. Errors també d’estètica. (0 punts)

ORTOGRAFIA/REDACCIÓ (3 punts)

– Redacció correcta, amb frases ben coordinades, ni excessivament telegràfiques ni massa llargues.

– No hi ha errors de concordança ni errors ni ortogràfics o gramaticals.

– Paràgrafs ben distribuïts, amb una idea principal per paràgraf (3 punts)

PUNTS

– Alguna falta d’ortografia no molt greu, o algun petit error gramatical, 3 o 4 per plana com a màxim.

– Redacció excessivament infantil o simple. (2 punts)

– Els errors ortogràfics o gramaticals apareixen amb més abundància. (1 punt)

– Redacció inadmissible (0 punts)

CONTINGUT (6 punts)

  • Esquema (2 punts)

– Esquema correcte. És coherent i té apartats i subapartats fins a dos nivells com a mínim. (2 punts)

PUNTS

– Esquema amb algun error com no tenir subapartats, o fer llistes massa llargues sense justificació (1 punt)

– Esquema incoherent (0 punts)

  • Què s’ha fet /queda per fer (2 punts)

– Explicació coherent. S’entén que han fet fins al moment i què els queda, i la quantitat de feina és raonable (2 punts) PUNTS

O bé no hi ha massa feina feta (sembla), o bé no queda clar què han fet i què els queda (1 punt)

– Aquest punt no hi és o no s’entén. També pot ser que no hagin fet res. (0 punts)

  • Temporització (2 punts)

– Temporització coherent. Les feines són clares i delimitades, tenen data aproximada, la distribució és coherent i segueix el que s’exposa al primer lliurament o, si hi ha canvis importants, aquests estan justificats. (2 punts)

PUNTS

– Algun error de temporització (1 punt) – No hi ha temporització o bé és exageradament simple o no té les dades posades (0 punts)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>