Primeres indicacions treball de recerca

PASSOS A SEGUIR PER A ELABORAR EL TREBALL DE RECERCA:

1. Penso i proposo al tutor del curs un tema que em vingui de gust tractar. Si no ho tinc clar, puc demanar als departaments del centre que em suggereixin temes diversos. He de pensar en un tema que em sigui accessible i que em permeti dur a terme una recerca objectiva, tenint en compte les meves possibilitats. Recordo que em convindrà formular aviat una hipòtesi, objectiu o qüestió a resoldre, així com definir quina serà la part “pràctica” del meu treball.

2. Paral·lelament, contacto amb el possible tutor del treball. Miraré que sigui de
especialitat corresponent al tema escollit, si això és possible.

3. Pot passar que el tema que proposi inicialment sigui massa ampli. Quan comenci
a buscar informació i a treballar, aniré acotant en funció dels meus interessos i
possibilitats, i amb l’ajuda del tutor. Arribarà un moment que ja podré plantejar
la hipòtesi, objectiu o qüestió del meu treball.

4. Concerto amb el meu tutor del treball un calendari d’entrevistes tutorials, tenint
en compte les dates de lliurament establertes pel centre. També acordem un
mitjà de contacte (el correu electrònic, per exemple, és molt útil).

5. Inicio la recerca d’informació, tant a nivell teòric com pràctic. Tinc en compte
que l’estiu és el millor moment per a dur a terme la part més feixuga o mecànica
de la recerca d’informació. Possiblement trobaré molt material que poc a poc
acabaré rebutjant. Es tracta de seleccionar només el que m’interessi, de fonts
diversificades, i reelaborar i sintetitzar la informació d’una manera personal.

6. Malgrat que el meu punt de partida era una idea prèvia, he de mantenir la ment
oberta per anar adaptant la meva recerca als mitjans i les fonts que vagin sorgint
i siguin d’interès. Això farà que, en ocasions, m’hagi de replantejar alguns
aspectes de l’enfocament, de l’estructura o del mètode a seguir. Per tot això és
important el contacte constant amb el tutor, a fi de no trobar-me amb la
necessitat de fer canvis importants quan potser sigui massa tard.

7. Periòdicament, explico al meu tutor els resultats parcials del meu treball, per tal
que pugui orientar-me, plantejar suggeriments o propostes i, si s’escau, corregir
el que calgui amb temps suficient. M’he d’assegurar sobretot que el mètode
utilitzat a les meves anàlisis sigui el correcte.

8. Quan disposo de tota la informació teòrica i he dut a terme la part pràctica,
redacto la versió definitiva del treball escrit, amb una atenció especial a les
conclusions. He de procurar que el meu text sigui coherent (ben estructurat i clar
a l’hora d’exposar les idees) i cohesionat (els apartats han d’interrelacionar-se
correctament i mostrar una línia clara de pensament, sense que hi hagi cap part
que pugui semblar desconnectada de la resta). Em fixaré, per suposat, en
l’ortografia i la sintaxi (de fet, no s’acceptarà cap treball sense la correcció
ortogràfica adequada).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>