Criteris de treballs per al batxillerat

 

CRITERIS DE TREBALLS PER AL BATXILLERAT

Criteris generals

1- Quan hagis de presentar un treball, segueix les pautes indicades pel professor (extensió, tema, data de lliurament) i planifica amb antelació

2- Redacta el treball correctament, amb frases clares i escrites per tu. No incloguis textos que no siguin teus, si no és una citació. Està totalment prohibida la còpia i el plagi de textos.

3- La redacció i l’ortografia han de ser correctes. Les faltes greus, especialment si un corrector les detecta, són inadmissibles.

4- Anota la font dels documents que facis servir al llarg del treball, caldrà que les incloguis a la bibliografia

Parts

1- La portada ha d’incloure una pàgina sencera, que no es té en compte en la numeració de pàgines. Hi ha de constar el títol (i subtítol, si s’escau) ben destacat. La resta de dades (nom, cognoms, matèria, curs, professor…) han de quedar clars al quadrant inferior dret.

  1. L’índex és imprescindible, amb el títols dels capítols i subtítols i el número de pàgina on comencen. Es recomana fer servir numeració (1, 1.1…) per als diferents apartats. L’índex ha de ser la primera pàgina numerada
  2. La bibliografia ha de detallar totes les fonts consultades i utilitzades. Per a citar-les, podeu emprar els criteris del detallats en aquest document:

http://www.xtec.cat/iesb7/departs/experim/documents/com_referenciar_les_fonts_d’informacio.pdf

Formalismes

  1. El  treball s’ha de presentar amb DINA4, amb interlineat 1’5. Preferentment a doble cara.
  2. S’ha de fer servir una mateixa família de caràcters tipogràfics. Es recomana Times New Roman, del 12 per al text corrent.
  3. Els paràgrafs han d’estar lleugerament separats entre ells i el text justificat
  4. Es poden incloure notes al peu de pàgina, sempre amb lletra més petita i numerades.
  5. Els títols s’escriuen amb majúscula i negreta, amb una mida superior a la del text corrent. Els títols de mateix nivells han de tenir formats idèntics entre ells
  6. Les figures, fotografies, il·lustracions, quadres, taules… aniran incloses en el text. A sota de cadascuna cal posar un peu amb un cos de lletra més petit i interlineat més estret. Han d’estar comentades o referenciades en el text escrit.
  7. Les pàgines es numeren correlativament, començant per l’índex.
  8. La numeració va al centre o a l’exterior del peu de pàgina. El peu de pàgina es pot separar de la resta del text per una ratlla superior.
  9. La capçalera conté el títol del treball i l’autor. Es pot separar de la resta de text amb una ratlla inferior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>