Departament de Socials

En construcció

 

Projectes del Departament de Ciències Socials (Línia pedagògica enllaçat)

– Treball a l’aula

– Col.laboracions amb entitats municipals

– Xerrades amb historiadors locals

– Col.laboracions

 

 

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO