PREINSCRIPCIÓ ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Preinscripció dels ensenyaments postobligatoris del curs 2016-2017.
Els terminis de presentació de sol·licituds són:

 

  • Del 20 al 28 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults.
  • Del 4 al 8 de juliol, per als cursos de formació específics per a l’accés a cicles de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d’adults que segueixen el calendari d’aquests ensenyaments.
  • De l’1 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes.
  • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard del 2 de maig.