Serveis del centre

  • Cafeteria: Al centre existeix una cafeteria que pot ser utilitzada pels alumnes únicament a l’hora d’esbarjo, per a comprar l’esmorzar o el berenar. La cafeteria és una instal·lació de l’Institut, i com a tal, cal comportar-s’hi observant les mateixes normes d’educació i convivència que a la resta del centre. En general hi són prohibits tota classe de jocs d’atzar, i cal la necessària cura amb les deixalles.
  • Biblioteca: La biblioteca  del centre  és  una  instal·lació  dedicada  a la consulta i préstec de llibres,  i sala  d’estudi. Cal observar l’adequat ambient de silenci i treball. En cas que per necessitats pedagògiques algun professor  hi porti als  alumnes  per  a  fer-hi  classe,  se’n farà  responsable de l’observació d’aquestes condicions  així com de  l’adequada cura dels materials que utilitzi i de les instal·lacions en general.
  • Aula d’usos múltiples : Al centre existeix una aula amb equipament audiovisual, que s’utilitza com a sala de reunions, conferències, exàmens… En tractar-se d’una aula compartida, cal ser molt respectuós en el seu ús, de manera que en acabar l’activitat quedi en òptimes condicions.
  • Mediació : Es tracta d’un servei que de manera voluntària intenta solucionar els conflictes amb el diàleg i la cooperació. Els mediadors són alumnes i professors del centre. Disposa d’un espai propi, la sala de mediació.
  • Revista – Teatre: Amb periodicitat s’edita una revista amb informació, treballs i articles d’opinió i al llarg del curs (jornades d’activitats extraescolars) es fan representacions teatrals i artístiques. El professor responsable d’aquestes activitats s’adreçarà als alumnes per tal que hi participin
  • Transport urbà: Les línies dels autobusos urbans faciliten l’accés al centre. Quan s’esperi  l’autobús, cal que es mantinguin les elementals normes d’educació. No s’han de causar desperfectes, ni taques a les parets o seients de l’autobús.  Sota cap concepte no s’ha de llençar res al terra ni per les finestres.
  • EAP: El centre disposa del suport de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic que assessora al professorat en la seva tasca docent. A aquest servei hi tenen accés també els pares d’alumnes i els alumnes, de manera individual, per a tractar qualsevol problemàtica que es presenti en l’educació i aprenentatge de l’alumnat.
  • AMPA: L’Associació de mares i pares d’alumnes agrupa a tots els pares/mares d’alumnes del centre: organitza activitats extraescolars dirigides a tots els alumnes (principalment els dimecres i els divendres a la tarda), l’Escola de pares (durant el primer trimestre) i col·labora amb l’Institut en diferents activitats programades al llarg del curs.