Orientació acadèmica

  • Coordinació Pedagògica: L’orientació en totes les activitats que els alumnes fan al centre és a càrrec del Tutor del grup. Cal dirigir-s’hi per a qualsevol tema relacionat amb qüestions d’assistència, qualificacions, convalidacions, comportament, exempcions, relació amb els companys, etc. Si el conflicte ultrapassa les atribucions del Tutor, cal que aquest ho posi en coneixement dels Caps d’Estudis, que adoptaran les mesures escaients.

Els Tutors estan en contacte amb el Cap d’Estudis de Cicles, que d’acord amb les seves funcions intervindran en l’avaluació del rendiment i comportament dels alumnes, així com en les actuacions generals i particulars del grup i dels equips docents.

  • Orientació acadèmica i professional: El Coordinador de Cicles orientarà els alumnes de 2n curs en allò que fa referència a la continuació d’estudis universitaris o la inserció laboral.50