Història

L’Institut Lluís Domènech i Montaner es va inaugurar el curs 1989-90 amb el nom provisional de “Reus V” i impartia les especialitats industrials de FP que fins aleshores es feien a l’IPFP “Baix Camp”: Delineació d’Edificis i Obres, Electricitat, Electrònica i Mecànica.

A partir del 1996 es van començar a impartir els estudis d’ESO, Batxillerat i els nous Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior que substituïen l’antiga Formació Professional, en el marc de la LOGSE.

Amb els anys es van anar incorporant els cursos de Preparació a les Proves d’Accés a CFGS i els estudis professionalitzadors en les seves diferents denominacions (Casa d’Oficis, FIAP, PFI…)