IFE (Itineraris Formatius Específics)

ENSENYAMENTS D’ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE) PER A ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A DISCAPACITAT LLEU O MODERADA

(Tríptic)

Curs d’auxiliar de vendes i d’atenció al públic

12 places per oferir a alumnat entre 16 i 20 anys d’edat

Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos acadèmics (inclou la formació en centres de treball)

 

 

Blog del curs
 https://www.instagram.com/ifedimreus/