ESO

Educació Secundària Obligatòria

Alumnes de 12 a 16 anys

El centre disposa de 3 línies d’ESO de 1r a 4t, amb un grup de més a 2n i 3r. Per tant té una estructura de 3-4-4-3

Distribució d’hores setmanals (entre parèntesi les optatives)

 

Matèries
1r.
2n
3r
4t
LL. Catalana
3
3
3
3
LL. Castellana
3
3
3
3
LL. Estrangera
3
3
3 (adaptat)
3
Ciències Socials
3
3 (div)
3
3
Emprenedoria
(adaptat)
FOL
(adaptat)
Educació Física
2
2
2
2
Matemàtiques
3
4
4
3
Ed. per la ciutadania
1
Ed. Ètico-cívica
1
Tutoria
1
1
1
1
Biologia i Geologia
3
2 (Opt)
3 (Optativa)
Física i Química
3
2
3 (Optativa)
Tecnologia
2
2
2
3 (Optativa)
Informàtica
3 (Optativa)
Visual i Plàstica
3
1
3 (Optativa)
2a Llengua estrangera Francès
(2)
(2)
(3)
3 (Optativa)
Llatí
3 (Optativa)
Música
3
1
3 (Optativa)
Religió/Cultura i valors cívics
1
1
1
Projecte de recerca
1
Optatives
2
2
2
9
TOTAL SETMANA

30

30
30
30

 

MOBILITAT:

MOBILITAT KA1

MOBILITAT KA2