BATXILLERAT


A primer curs de Batxillerat, el centre té capacitat per a 70 alumnes, distribuïts en 2grups (línies), amb les següents modalitats:

 

  • Batxillerat d’Humanitats
  • Batxillerat Científic-Tècnic

L’organització del currículum es fa seguint uns itineraris dintre de les modalitats.

El currículum es presenta per matèries:

  • Part comuna (a totes les modalitats)
  • Part diversificada (matèries de modalitat, matèries optatives, treball de recerca)

 

MATÈRIES COMUNES
Hores/setmana
1r
2n
Educació Física
2
Filosofia i ciutadania
2
Història de la Filosofia

3

Història d’Espanya
3
Llengua estrangera
3
3
Llengua i literatura catalana
2
2
Ciències per al món contemporani
2
Tutoria
1
1
Llengua i literatura castellana
2
2
Matèria Modalitat 1
4
4
Matèria Modalitat 2
4
4
Matèria Modalitat 3
4
4
Matèria Modalitat 4 o Optativa
4
4(2+2)
Religió (optativa)
(2)

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT
Hores /setmana
Modalitat Humanitats i Ciències Socials 
Economia
4
Economia de l’empresa I i II
4
Geografia
4
Grec I i II
4
Història de l’Art
4
Història del Món Contemporani
4
Llatí I i II
4
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
4
Literatura Universal
4
Literatura Catalana
4
Literatura Castellana
4
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Biologia I i II
4
Ciències de la Terra i medi ambient
4
Dibuix tècnic I i II
4
Electrotècnia
4
Física I i II (Bio) II
4
Matemàtiques I i II
4
Química I i II
4
Tecnologia Industrial I
4
Tecnologia Industrial II
4

 

MATÈRIES OPTATIVES
Hores/setmana
1r
2n
PSICOLOGIA
2
SOCIOLOGIA
2
RELIGIÓ
2
FRANCÈS 2A LLENGUA
4
ESTADA A L’EMPRESA
4

 


 

MOBILITAT:

MOBILITAT KA1

MOBILITAT KA2