Emprenedoria

 

Accions emprenedoria 2019-20


Participació a l’INNOCAMP. Resolució d’un repte per l’alumnat de
cicles formatius de grau mitjà, en una trobada d’innovació i
emprenedoria dels instituts Jaume Huguet de Valls, Baix Camp de
Reus i el nostre.


Creació de cooperatives d’alumnes. Alumnat del CFGM
d’Instal·lacions de telecomunicacions i IFE d’auxiliar de vendes,
crearan i gestionaran una cooperativa, oferint serveis a l’entorn, des
d’un model d’empresa basada en els valors i les persones. Aquest
projecte es desenvoluparà en el marc del programa ARACOOP i el
suport de l’Ateneu cooperatiu Coopcamp.


IV Jornades d’Ocupació i Emprenedoria de l’Institut Ponències
motivacionals d’emprenedoria, xerrades informatives i de transmissió
de valors, de la mà del Gremi d’Instal·ladors del Baix Camp, Servei
d’Ocupació de Catalunya, Reus Desenvolupament Econòmic
REDESSA, l’Oficina Jove i persones que han generat un impacte
favorable a l’entorn, emprenent o intraprenent.


III Tardes de networking (CFGS)


Ponències motivacionals d’emprenedoria, transmissió de
valors i informació sobre els serveis del Gremi d’Instal·ladors
del Baix Camp.


Trobada a l’institut, d’alumnat, professorat i empreses
col·laboradores FP DUAL.


Visita a la Fira de l’Ocupació, organitzada per la Cambra de
Comerç de Reus, amb acompanyament de professorat, per
establir contactes amb empreses, lliurament de currículums i
assistència a tallers i xerrades d’ocupabilitat i emprenedoria.


Millora del prototip i validació d’un nou tipus de mobiliari comercial
resolent nous reptes centrant-se amb l’early adopter. Equips GM
Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Manteniment
electromecànic, instal·lacions de telecomunicacions i IFE auxiliar
vendes.


Guia d’emprenedoria. Inici d’un servei de suport i assessorament en
la creació d’empreses. Revisió de projectes d’alumnes emprenedors i
orientació dels recursos per iniciar la creació d’empreses, facilitant el

contacte amb el Centre d’empreses REDESSA i Gremi d’Instal·ladors
del Baix Camp.


Altres jornades, tallers i visites orientades a oferir continguts
tècnico-professionals, d’impuls a l’emprenedoria, creativitat,
networking amb empreses, ideació i prototipatge de nous productes