SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 2021-2022

Matricula servei d’assessorament de la FP

 

Informació en PDF

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
· A qui s’adreça?
S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.
· Què m’ofereix?
· Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
· Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional.
· Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
· Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i com em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
· Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
· Obtenir un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer i amb informacions
pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
· L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.
· Què és?
És un servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.
Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, i on hi constarà:
· Les recomanacions de la persona assessora.
· L’itinerari formatiu i professional.
· El dossier de la trajectòria professional.
· On puc sol·licitar els serveis?
Els serveis d´assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l´experiència laboral es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.
Per consultar els centres autoritzats:
www.gencat.cat/ensenyament
· On puc obtenir informació?
A la web del Departament d´Ensenyament
www.gencat.cat/ensenyament
Als centres que ofereixen els serveis d´assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges.
www.fpdim.cat
· Quin cost tindrà?
El cost d’aquest servei és de 60€.
Bonificacions i exempcions del preu públic. (caldrà justificar-ho documentalment) o Bonificació:
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una
bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
o Exempció:
a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
CRITERIS D’ADMISSIÓ
L’ordre d’admissió als centres del Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat de la persona sol•licitant, segons normativa vigent.
Sol·licitud del Servei:
Cal lliurar de forma personal a la secretaria del centre una sol·licitud escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament.
La sol·licitud del servei d’assessorament es realitzarà per una família professional.
SESSIÓ INFORMATIVA AL MES D´OCTUBRE
Durant la primera quinzena del mes d´octubre es farà una sessió informativa sobre el Servei d’Assessorament. Tot i que l’assistència no és obligatòria, el contingut de la reunió és molt interessant per a totes les persones que volen participar en aquest programa.

Carpeta Documentació:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>