Formularis convalidacions i matrícula semipresencial Cicles Formatius

Formularis: els facilita el/la tutor/a o imprimir sol·licituds annexades.
Presentació de sol·licituds: a partir del dia 20 d’octubre
Lloc de presentació: consergeria del centre
Format: la sol·licitud i la documentació pertinent s’han de dipositar dins d’un sobre, on ha de constar nom i cicle.
Documentació per a convalidacions:
– Sol·licitud… Llegeix més»