DEMANDA DE PLACES DE DIFÍCIL COBERTURA PER A L’IFE

  • Criteris pel professor orientador de l’IFE
    1. Criteris amb caràcter general

Tenir la titulació necessària que permeti la tasca d’orientador de centre (pedagog, psicòleg, psicopedagog)

    1. Criteris relacionats amb el perfil professional específic

Haver treballat en un IFE amb valoració positiva.
Tenir experiència docent amb alumnat amb necessitats… Llegeix més»