Help with Search courses
En aquest curs hi trobaras molts recursos per a ampliar o reforçar la informació de les classes de Ciències
En aquest curs trobareu recursos per ajudar-vos a treballar els continguts de la matèria de Física i Química de 4t ESO.
Aquí trobareu recursos i activitats per treballar la Física i Química de 3rESO

En aquest curs aprendrem què són i com es produeixen els terratrèmols, quins efectes poden ocasionar i quines mesures de protecció es poden adoptar.