Matrícula CFGS curs 2021 – 2022

Termini: del 19 al 23 de juliol de 2021, ambdós inclosos

Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no, es considera que renuncies a la plaça i la perds.

Documentació:

DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a

Documentació acreditativa dels requisits d’accés als cicles. (Resguard de títol de CFGM, resguard del títol de batxillerat, proves d’accés, etc.) Més info fent clic aquí

Comprovant de pagament dels preus públics i quotes.

Document acreditatiu de les bonificacions i exempcions (només pels alumnes que compleixen els requisits)

En cas de dubte, trucar a secretaria (telèfon provisional fins setembre 872 02 05 87)

Preus públics:

Matrícula dels cicles de grau superior de formació professional (LOE) impartits als centres depenents del Departament d’Ensenyament:

  • per curs: 360 euros

  • per unitat formativa: 25 euros

  • mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Fent clic aquí, hi trobareu la informació sobre els preus públics amb les bonificacions i les exempcions per a la matrícula.

Exempcions i bonificacions generals. (Caldrà penjar el document acreditatiu)

En el pagament de l’import de totes les taxes i dels preus públics s’estableixen les bonificacions i les exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i

  • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,

  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),

  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

  • infants o adolescents en acolliment familiar.

A banda d’aquestes, consulteu les bonificacions o les exempcions addicionals que estableix la normativa  per a cada un dels apartats de les taxes i dels preus públics.

MOLT IMPORTANT: LLEGIR ELS PASSOS A SEGUIR:

1. Realitzar el pagament de les quotes:

Alumnat de 1r i 2n CFGS Administració i Finances

Veure imports de les quotes i procediment de pagament

 

Alumnat de 1r i 2n CFGS Disseny i moblament

Veure imports de les quotes i procediment de pagament

 

Alumnat de 1r CFGS Mecatrònica industrial

Veure imports de les quotes i procediment de pagament

 

Alumnat de 2n CFGS Mecatrònica industrial

Veure imports de les quotes i procediment de pagament

 

2. Preparar la documentació: DNI, Documentació acreditativa dels requisits d’accés als cicles i comprovant de pagament de les quotes.

3. Omplir i enviar el formulari online. https://forms.gle/xFhiNrxsW8HpgtBh6

Atenció! El formulari no deixa finalitzar si no s’ha penjat la documentació necessària per formalitzar la matrícula.

Matrícula presencial amb petició de cita prèvia per a qui tingui dificultats en el procés de matrícula virtual i/o per a qui vulgui pactar un fraccionament de les quotes i per als alumnes que no es matriculen a un curs complet.

Es considera un curs complet, la matriculació a totes les matèries de 1r curs , la matriculació a tots els mòduls de 2n curs o  la matriculació a tots els mòduls de 2n curs sencer amb matèries pendents de 1r curs.

Per cita prèvia, fes clic en aquest enllaç

Telèfon de consulta: 872 02 05 87

Llibres: Com cada any, l’AMiPA gestiona la venda de llibres amb l’empresa LLIBRES TEXT.

Els socis de l’AMiPA gaudeixen d’un 15% de descompte.

L’adquisició de llibres s’ha de fer a través de la plataforma de Llibres Text del 28 de juny al 23 de juliol.

Trobareu la relació de llibres, material de cada curs i el procediment de venda a la pàgina web del centre o fent clic aquí.

Carta de l’AMiPA, la pots consultar fent clic aquí

Horari secretaria de 8h a 15h.

Telèfon de consulta 872 02 05 87