Llibres postobligatòria 2019/20

Llibres estudis postobligatòria curs 2019/20

Curs_CAS
1r Batxillerat
2n Batxillerat
CFGM Fusteria
CFGM Gestió Administrativa
CFGM Electro mecànica
CFGS
Disseny i moblament
CFGS Administració i Finances CFGS Mecatrònica
nok ok ok nok ok ok nok ok nok

Procediment compra de llibres via on-line (Descompte per a socis de l’AMiPA)

* Adquisició de llibres on-line: 1 al 22 de juliol.

* Reclamacions (fins el 31 d’octubre): Online o presencial el 25 de setembre de 16h a 19 h

* 2n període de venda on-line (per alumnes amb més de 2 matèries suspeses) del 1 al 20 de setembre

ok = Aquest curs, té un llistat de llibres. Fes clic sobre la icona per saber quins són.
nok = Aquest curs, no té un llistat de llibres associat.