Recursos digitals

És una plataforma virtual d’aprenentatge (LMS) dissenyada per facilitar la gestió administrativa i curricular. A més, a l’Institut Blanca d’Anjou és la plataforma que ens proporciona els llibres digitals de l’editorial Teide per a les diferents matèries i la gestió de les faltes d’assistència.

És una plataforma social i d’aprenentatge en línia de codi tancat. És utilitzada només en algunes de les matèries, depenent de l’elecció del professor.

És un programari dissenyat per ajudar als educadors a crear cursos en línia d’alta qualitat i entorns d’aprenentatge virtuals. És de codi obert.