Instal·lacions

 

 • AULA DE MÚSICA:

aulamusica

 • AULA D’IDIOMES:

idiomes

 • AULA SIEI:

usee

 

 • SALÓ D’ACTES:

gimnas

 

 • AULA DE DIBUIX:

auladibuix

 • GIMNÀS:

gimnas1

 • LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA:

labfq

 • LABORATORI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA:

labbiogeo1

 • SALA DE PROFESSORS:

salaprofes

 • TALLER DE TECNOLOGIA:

tallertecno

 • PISTA:

pati

 • PLANTA BAIXA:

plantabaixa