Contextualització

L’Institut Blanca d’Anjou, creat el curs 1990-91, és un centre on s’imparteixen els estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat, en les modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències socials. L’Institut està ubicat al Perelló, però també rep l’alumnat de Rasquera alhora que hi assisteixen també alguns alumnes de poblacions veïnes com l’Ampolla, l’Ametlla de Mar i Deltebre. A més, entre el nostre alumnat n’hi ha d’origen romanès i anglès pels moviments migratoris dels darrers anys.

Les característiques generals de l’alumnat de l’Institut Blanca d’Anjou queden emmarcades en les de l’entorn sociocultural dels pobles del Perelló i de Rasquera i en les de llurs famílies.

El Perelló i Rasquera, com a nuclis rurals, han tingut, tradicionalment, una economia agrícola de subsistència durant llargs períodes de la seva història. Avui en dia, dels beneficis dels conreus és difícil viure’n i mantenir-ne les famílies. És per això que podem parlar de la desaparició, gairebé total, de la pagesia professional als dos pobles. En moltes famílies l’agricultura s’ha convertit en una activitat complementària. El món laboral actual és, per tant, divers. Hi trobem ocupacions als sectors primari, secundari i terciari.